Követeléskezelés, Kártérítés

Az esedékessé vált, lejárt számlák kiegyenlítése egyre több vállalkozás számára jelent komoly kihívást. Ügyvédi irodánk a hitelezők érdekeit hatékonyan képviselve, kimagasló eredménnyel nyújt komplex szolgáltatást a követeléskezelés területén vállalkozásoknak és magánszemélyeknek egyaránt.

Megbízásunk keretében a követelés előzményeinek, jogalapjának és összegszerűségének alapos vizsgálatát követően teszünk javaslatot azon igényérvényesítési módra, amely jogi megítélésünk, tapasztalataink alapján az adott esetben a legcélszerűbbnek mutatkozik.

Szolgáltatásaink

W

fizetési felszólítás

W

fizetési meghagyás

W

határon átnyúló EU FMH megküldése

W

felszámolási eljárás megindítása

Irodánk a kártérítés jog, mint szakterület alatt, jogi képviseletet lát el hibás teljesítésből adódó követelések, orvosi műhibák, közúti (közlekedési) balesetek folytán bekövetkezett személyi sérülések, munkabalesetek, termékfelelősségek és egyéb kártérítések (személyhez fűződő jogok megsértése miatt indítandó kártérítési eljárás, Magyar Állam elleni kártalanítási perek) iránt indult eljárásokban akár a károkozóval, akár a mögöttesen helytállni kötelezett biztosítóval szemben is

Szolgáltatásaink

W

hibás teljesítési,

W

vagyoni és

W

nem-vagyoni – személyiségi jogsérelmen alapuló – kártérítési ügyekben peres és nemperes képviselet, mediáció

Tanácsra van szüksége?