Képviselet közigazgatási ügyekben

A következő és további más ügyekben irodánk teljes szakmai támogatást, valamint igény
esetén a lehető legteljesebb képviseletet nyújtja.

 • Letelepedési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés
 • Tartózkodási engedéllyel kapcsolatos ügyintézés
 • Állampolgárság megszerzésével kapcsolatos ügyintézés
 • Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos támogatás

Letelepedési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés

Nemzeti letelepedési engedélyt – a teljesség igénye nélkül – az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

W

akinek Magyarország területén lakhatása és megélhetése biztosított,

W

aki az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja,

W

akivel szemben kizáró ok nem áll fenn,

W

aki tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezik,

W

akinek letelepedése Magyarország érdekeivel összhangban áll és:

W

a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott;

W

a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben él magyar állampolgárral vagy bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral;

W

magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték;

W

magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve akinek felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt;

W

bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, három hónapnál nem régebbi arcfénykép, valamint a kötelező mellékletek benyújtása és az eljárás díjának megfizetése.

A kérelmet és a mellékleteket meghatalmazottként az Ügyvédi Iroda be tudja nyújtani az illetékes hatóságnál. Viszont a kérelem előterjesztése során az érintettnek a hatóság előtt személyesen meg kell jelennie.

 

  Tartózkodási engedéllyel kapcsolatos ügyintézés
  A Magyarországon tartózkodni kívánó harmadik országból származó személy vonatkozásában a teljesség igénye nélkül meg tudunk határozni többféle tartózkodási engedély típust:

  Munkavállalási célú tartózkodási engedély
  Munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek a tartózkodási célja az alábbiak szerint alakul:

  • ténylegesen munkát végez (foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt);
  • ténylegesen munkát végez (jövedelemszerzési céllal létrejött jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként)

  A kérelem benyújtásához többek között szükséges:

  • formanyomtatvány
  • 3 hónapnál nem régebbi arcfénykép
  • kötelező mellékletek
  • eljárási díj

  Egyéb célú tartózkodási engedély:

  Az egyéb célú tartózkodási engedélyt alapvetően az a harmadik államból származó személy igényelhet, aki nem a törvényben meghatározott okból kíván Magyarország területén tartózkodni. Ilyen esetkört testesít meg a nyelvtanulás céljából való, Magyarországon tartózkodás.

   Állampolgárság megszerzésével kapcsolatos ügyintézés

   A magyar állampolgárság megszerzése alapján az azt megszerző személy jogosulttá válik a magyar állampolgárságból fakadó jogok gyakorlására és kötelezetté válik az állampolgárságból fakadó kötelezettségek teljesítésére. Az állampolgárság megszerzése honosítás útján kizárólag kérelemre indul.

   A honosítás feltételei hangsúlyosan az állam és a leendő állampolgára közötti kapcsolaton alapulnak.

   Általánosságban a feltételek a következőek:

   • magyarországi lakás és megélhetés biztosítása
   • büntetlen előélet
   • közbiztonságot és nemzetbiztonságot nem veszélyezteti a honosítás
   • sikeres vizsga alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven
   • Magyarországon élő külföldi minőség

   A helyben lakás időtartama különböző feltételek mentén alakul. Amennyiben a kérelmezőt nem illet meg kedvezmény, úgy 8 évi magyarországi lakás szükséges a honosítási kérelem benyújtásához.

    Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos támogatás

    Külföldi személy ingatlanszerzése esetén az ingatlan fekvése szerinti Kormányhivatal engedélye szükséges. Mind lakó, mind mezőgazdasági és egyéb ingatlanok vonatozásában is fennáll a szabályozás.

    NEM szükséges az engedély az alábbi esetekben a teljesség igénye nélkül:

    • az ingatlant megszerző személy az EU tagállamának állampolgára, vagy EU tagállamban bejegyzett jogi személy;
    • EGT tagállam állampolgára, vagy EGT tagállamban bejegyzett jogi személy;
    • svájci állampolgár az ingatlan megszerzője;
    • az ingatlan megszerzője öröklés útján szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát

    Az engedélyezéshez többek között szükséges:

    • a vonatkozó kérelem benyújtása;
    • az illeték megfizetése;
    • érvényes úti okmány/személyazonosságot igazoló okmány/hiteles cégkivonat
    • az ingatlan megszerzésére irányuló szerződés

    Tanácsra van szüksége?